Duyurular

Atama, Mecburi Hizmet, Mehil Müddeti

Bilindiği gibi Tıp Fakültesini bitirdiğimiz andan itibaren diplomamıza ulaşmamız için mecburi hizmet diye bilinen Devlet Hizmeti Yükümlülüğü’nü tamamlamamız gerekmektedir. Bu hizmet atanılan yere göre değişen sürelerde uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı yemi mezun hekimler ve uzmanlığını yeni almış hekimler için 2 ayda bir atama kuraları düzenlemektedir. Mecburi hizmetini yapmamış veya bitirmeden görevden ayrılmış kişiler hekimlik mesleğini icra edememektedir. Mecburi hizmetini bitirmeden görevden ayrılan kişi tekrar göreve dönerse sadece kalan süresini bitirmekle yükümlüdür. Herhangi bir ceza almamaktadır. Pratisyenken mecburi hizmet yapmayan veya yarım bırakıp asistan olan kişiler uzman olduklarında sadece uzman doktor olarak yapmakla yükümlü oldukları süre kadar mecburi hizmet yaparlar. Pratisyenken yapmadıkları süreler eklenmez.
            Mecburi hizmet süreleri: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan;
          – Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300,
          – Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 350,
         – Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400,
         – Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe
merkezlerinde 450,
         – İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe
merkezlerinde 500,
         – Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe
merkezlerinde 550,
         – Birinci grup ilçe merkezlerinde 600 gün olarak uygulanır. Bu sürelere izinler, raporlu geçirilen süreler dahil değildir. Hafta sonları, resmi tatiller dahildir.
            Bu ilçe gruplarında hangi ilçelerin bulunduğunu şu linkten inceleyebilirsiniz:http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/gosterge/2004/ilce.pdf
            Kesintili mecburi hizmet yapanlar veya mecburi hizmet süresince yükümlülük süresi farklı olan birkaç yerde çalışanlar için mecburi hizmet süreleri şu şekilde hesaplanır:
            Örneğin; bir hekim 550 gün süresi olan A ilçesinde 150 gün çalışsın, sonra 350 gün süreli B ilinde 100 gün çalışsın, sonra 400 gün süreli C ilçesinde 50 gün çalışsın. Kalan süresi hesaplanırken görev yaptığı yerde mecburi hizmetinin yüzde kaçını bitirdiği hesaplanır. A ilçesinde mecburi hizmetinin (150/550=27) %27’sini tamamlamış, B ilinde (100/350) %28’ini tamamlamış, C ilçesinde (50/400) %12’sini tamamlamış. Toplamda mecburi hizmetinin %67’sini tamamlamıştır. Geriye kalan %33 süresi eğer C ilçesinde devam ediyorsa (400*33%) 132 gün sonra mecburi hizmetini tamamlayacaktır.
            Devlet Memurluğunda atama yerine hareket ve işe başlama süresi 657 sayılı kanunun 62. maddesinde belirlenmiştir. Bu maddede:   “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
    a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
    b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
    İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
    Yukarıdaki süreler;
    1 – Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
    2 – Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
    3 – Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.
    ( Değişik fıkra: 12/02/1982 – 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.”

Yani aynı ilçe veya il merkezine atanan kişiler ertesi gün başlar. Farklı ilçe ve ile atananlar 15 gün içinde başlar. Aynı ilin farklı ilçeleri arasında atamalarda da 15 gün süre vardır. Bu atamalarda eğer devlet memuru iseniz çalıştığınız kurum adresi, eğer açıktan atama iseniz ikamet adresiniz geçerlidir..

Check Also

İstifa Etmek ve Müstafi Olmak

Memurlar için istifa etmek oldukça ciddi ve nadir görülen bir durum olmasına rağmen, biz doktorların …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Arayın
× WhatsApp İletişim