Duyurular

Devlet Memurluğuna Başlayanların Bilmesi Gereken Bilgiler

Mecburi hizmet nedeniyle tüm doktorlar devlet memuru olarak çalışmak zorundadır. Ancak bu durumla ilgili herhangi bir eğitim almamaktayız. Yeni mezun bir hekim kendi mesleği ile ilgili öğrenmesi gerekenler yanında devlet memurluğunu da öğrenmek zorundadır.
Kanun, tüzük, genelge gibi bir sürü yeni terim duyacaksınız. Bu yazılı kurallar hukuk devletinde uyulması gereken kurallardır. Bu kurallar birbirinin üzerinde ve altında yer alır. Anayasa temel yasadır diğer tüm yasalar Anayasaya uygun olmak zorundadır. Anayasa sadece meclis tarafından değiştirilebilir. Anayasadan sonra uluslar arası anlaşmalar gelir. Uluslararası anlaşmalardan sonraki sırada kanunlar vardır. Daha sonra kanun hükmünde kararnameler gelir. Kanun hükmünde kararnameden sonra tüzükler gelir ve son sırada yönetmelikler yer alır. Bu hiyerarşi içinde altta yer alan bir üsttekine aykırı olamaz. Genel tebliğler, tebliğler ve genelgeler ise düzenleyici işlemlerdir. Yönetmelikler ve daha aşağıda bulunan düzenlemeler Bakanlık düzeyinde yayımlanır.
Sağlık Bakanlığına bağlı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmaya başlarız. Bu kanunu ve bizimle ilgili tüm yönetmelikleri, genelgeleri takip etmek ve bilmek zorundayız. Hukukta bilmemek mazeret olarak kabul edilmez. Kanunda açık olmayan maddeler mutlaka yönetmelik ile açıklanmıştır. Bakanlık ara ara genelgeler duyuru yayınlar veya eksik kalan durumları açıklığa kavuşturur.
Devlet memurluğuna adım atan arkadaşların önce 657 sayılı kanunu okumaları gerekir. Sonra Sağlık Bak; Kamu Hastaneleri Birliği, Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Müdürlükleri. Bu kurumların yönetmeliklerini, genelgelerini bilmek gerekir.
Memuriyette hiyerarşik yapı vardır. Kurumların Disiplin Amirleri Yönetmeliklerinde amirler belirtilmiştir. Her türlü dilekçe vb gibi başvurular ilk amire yapılır. Sadece ilk amiri şikayet eden dilekçeler direkt olarak ikinci amire verilebilir. Onun haricinde dilekçeler her zaman ilk amire verilir. Verilen dilekçe bir deftere kaydedilir ve numara verilir. Dilekçeye amirin 60 gün cevap verme süresi vardır. Tüm dilekçeler amir tarafından veya üst makamlar tarafından cevaplandırılır. Eğer dilekçe bakanlığa kadar gidecekse her amir bir üzerine dilekçeyi gönderir ve paraflanarak bakanlığa kadar gider. Dönüşte de aynı yol izlenir.
Devlet Memurları Kanununda disiplin cezaları ve bunları vermeye yetkili amirler düzenlenmiştir. Tüm ceza gerektiren durumlar bilinmelidir.
Memurlar sendikalara üye olabilirler. Sendika aidatı devlet tarafından 3 ayda bir ödeme ile memura verilir.
Devlet memurlarının grev, gösteri, iş yavaşlatma gibi eylemler yapması yasaktır.
Devlet memurları ticaret yapamazlar, mesai saati dışında bile olsa serbest çalışamazlar.
Memurların yer değiştirmeleri bakanlıkça yayınlanan yönetmeliklere göre düzenlenir. Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinde tüm yer değiştirmeler ile ilgili bilgi vardır.
Yer değiştirmelerde yolluk ödenir, geçici görevlerde yolluk-yevmiye ödenir, çocuk yardımı, lojman tazminatı, yabancı dil tazminatı gibi ek ödemeler vardır. Bunlardan bir kısmı sembolik rakamlardır.
Son olarak; memurluk boyunca atacağınız her adımda, başınıza gelen her olayda mutlaka yasal sorumluluklarınızı okuyun. Yoksa bu kuralları aleyhinize kullanacak birileri size zarar verebilir.

_________________.

Check Also

Atama, Mecburi Hizmet, Mehil Müddeti

Bilindiği gibi Tıp Fakültesini bitirdiğimiz andan itibaren diplomamıza ulaşmamız için mecburi hizmet diye bilinen Devlet …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Arayın
× WhatsApp İletişim